Очни заболявания от очна клиника Света Петка

ISO 9001:2015

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Сертификат за качество от очна клиника Света Петка
Сертификат на очна клиника Света Петка

Ръководството на АМЦСМП „Очна клиника Св. Петка” АД поема ангажимента за непрекъснато усъвършенстване на системата за управление на качеството, с което осигурява изпълнението на мисията на лечебното заведение, насочена към по-високо качество на живот чрез подобряване на зрението на пациентите.

Ръководството, в лицето на Изпълнителния директор, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на лечебното заведение зависят от доверието и удовлетвореността на всички заинтересовани страни от неговата дейност.

ПОЛИТИКАТА НА АМЦСМП „ОЧНА КЛИНИКА СВ. ПЕТКА” АД
Е НАСОЧЕНА КЪМ ЗАПАЗВАНЕ И НЕПРЕКЪСНАТО РАЗВИТИЕ НА ПОСТИГНАТОТО ВИСОКО КАЧЕСТВО ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОЧНИ БОЛЕСТИ, ПРОВЕЖДАНЕТО НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ И ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.

За ефикасното провеждане на Политиката по качеството, ръководството определя следните стратегически цели:

  •  осъществяване на медицинските дейности според правилата за добра клинична практика при спазване на професионалната лекарска етика и правата на пациентите
  •  модернизиране и подобряване на лечебната среда;
  •  въвеждане на нови диагностични и лечебни методи за лечение на очни болести;
  •  разширяване спектъра на здравните услуги при лечението на очни болести;
  •  непрекъснато повишаване на професионалната квалификация на лекарите и медицинските сестри;
  •  системно спазване на санитарно-хигиенните изисквания към изпълняваните здравни дейности;
  •  изпълнение на задълженията за спазване, произтичащи от приложимите нормативни документи и изискванията на заинтересованите страни

 

Съществен принос за постигането на тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.
Ръководството на АМЦСМП „Очна клиника Св. Петка” АД поема ангажимента за създаване на всички необходими условия за прилагане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на качеството.

Като Изпълнителен директор на АМЦСМП „Очна клиника Св. Петка” АД
ДЕКЛАРИРАМ
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО.

15 Юни 2016 г.                                                                   Изпълнителен директор: доц. д-р Тошо Митов, д.м.

ISO 9001:2015
5 (100%) 2 votes

Новини

Абонирай се, за да получаваш винаги актуална информация.