Facebook Pixel
Съвременни методи за лечение на катаракта.

Новини

  1. 17 януари 2018
    Съвременни методи за лечение на катаракта.

    Катарактата (вътрешно перде) представлява помътнение на лещата на окото. Това води до замъгляване и намаляване […]