Facebook Pixel
Съвременно лечение на диабетната ретинопатия

Новини

  1. 7 февруари 2018
    Съвременно лечение на диабетната ретинопатия

      В последните години се наблюдава лавинообразно нарастване на честотата на диабета, както  в България, […]