Facebook Pixel
ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДВЕ ЩАТНИ БРОЙКИ НА ДЛЪЖНОСТ „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ“

Новини

  1. 23 септември 2020
    ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДВЕ ЩАТНИ БРОЙКИ НА ДЛЪЖНОСТ „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ“

    АМЦСМП-ОЧНА КЛИНИКА СВЕТА ПЕТКА АД търси да назначи двама служители на длъжност „Лекар, специализант по […]