Facebook Pixel
Проект BG16RFOP002-2.077-1879

Новини

  1. 9 февруари 2021
    Проект BG16RFOP002-2.077-1879

    АМЦСМП “Очна Клиника Света Петка“ АД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.077-1879 “Подкрепа за средни предприятия […]