Новини

  1. 9 февруари 2021

    АМЦСМП “Очна Клиника Света Петка“ АД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.077-1879 “Подкрепа за средни предприятия […]

Новини

Абонирай се, за да получаваш винаги актуална информация.