google ad services - очно заболяване - лечение в очна клиника
Конференция 2024

Конференция 2024

Конференция 2024

Асоциация-по-катарактална-и-рефрактивна-хирургияХVII КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО КАТАРАКТАЛНА И РЕФРАКТИВНА ХИРУРГИЯ
17 – 19 май 2024 г.
Астор Гардън Хотел, Св. Св. Константин и Елена

Организирано от:

Асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия

в партньорство с Българското дружество по ретинология и Българското дружество по детска офталмолмогия, невроофталмология и офталмогененика

Водещи специалисти от България и света ще представят лекции по основните тематични области на конференцията:

  • Предизвикателства в катаракталната и рефрактивната хирургия
  • Новости в диагностиката и лечението на заден очен сегмент
  • Проблеми на глаукомната хирургия.

Сред поканените чуждестранни лектори са:

  • Prof. Andrzej Grzybowski, MD, PhD, MBA, MAE, Board member of EVER, Warsaw,  Poland
  • Prof. Ahmed H. Assaf, MD, PhD, Ain Shams University, Cairo, Egypt, Phaco-Refractive consultant at Watany Eye Hospital, Owner of Assaf for Eye and Lasik

Регистрацията за форума вече е отворена и желаещите могат да заявят своето участие на: https://st-petka-eyeclinic.bg/registracionna-forma/.

„СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ“
ПРОГРАМА

17 май 2024 – Пристигане, настаняване

15.00-19.00 Курс „Myopia Control“ с участието на рrof. Andrzej Grzybowski, M.D., Ph.D., MBA, MAE, Board member of EVER, Warsaw, Poland

15.00-15.10 Епидемиология на миопията, проф. д-р Хр. Видинова, ВМА, София
15.10-15.20 Синдромални миопии, доц. д-р Н. Велева, УМБАЛ „Александровска“
15.20-15.40 Innovations in Myopia control in 2024, prof. Andrzej Grzybowski, M.D., Ph.D., MBA, MAE
15.40-16.10 ОртоК – Фирмена презентация + Клинични случаи
16.10-16.30 Оптични средства за контрол на миопията. Периферен дефокус.
16.30-16.40 Рефрактивна корекция при високостепенна миопия.
16.40-17.00 Кафе пауза

17.00-19.00 Компликации при високостепенна миопия

1.1. Mиопична макулопатия
1.2. Миопична тракционна макулопатия
1.3. Миопично CNV
1.4. Глаукома и миопия

19.00 Коктейл „Добре дошли“, лоби бар Астор Гардън

18 май 2024, събота

08.15-08.30 Официално откриване
08.30-10.30 Сесия 1. Съдова патология

08.30-08.45 Съвременни аспекти в патогенезата на диабетния макулен едем, проф.д-р Хр. Видинова, ВМА, София

08.45-09.15 Промяна в парадигмата при лечението на DME и nAMD с faricimab

  • Промяна в лечението на DME с faricimab:   от клиничните изпитвания към реалната практика, доц. д-р Д. Митова, Очна клиника „Св. Петка“, Варна
  • Промяна в лечението на nAMD с faricimab: от клиничните изпитвания към реалната практика, проф. д-р Ива Петкова, СБАЛОБ „Зора, София

09.15-09.30 Клиничен подход при пролиферативна диабетна ретинопатия, д-р М. Милкова, Очна клиника „Св. Петка“, Варна
09.30-09.45 Витреална хирургия при пролиферативна диабетна ретинопатия, проф. д-р Ива Петкова, СБАЛОБ „Зора, София
09.45-10.00 Диференциална диагноза на съдовите оклузии, д-р И. Кунева, СБАЛОБ „Зора“, София
10.00-10.15 Гайдлайни при лечение на венозни оклузии, д-р Г. Филева, Очна клиника „Св. Петка“, Варна
10.15-10.30 Why you should join EVER? Prof. Andrzej Grzybowski, M.D., Ph.D., MBA, MAE, Board member of EVER, Warsaw, Poland

10.30-11.00 Кафе пауза

11.00-13.00 Сесия 2 Макулна дегенерация, хориоретинопатии и оптиконевропатии

11.00-11.15 Хередитарни дистрофии, доц. д-р Н. Велева, УМБАЛ „Александровска“
11.15-11.30 ДД при друзиформени отложения в макулата, доц. д-р Д. Митова, Очна клиника „Св. Петка“, Варна
11.30-11.45 ДД на серозното отлепване в макулата, д-р К. Денева, Очна клиника „Св. Петка“, Варна
11.45-12.00 White Dot Syndrome – ДД, д-р М. Литев, Очна клиника „Св. Петка“, Варна
12.00-12.15 Пахихороидна болест-диагноза, ДД, лечение, д-р М. Янева, СБАЛОБ „Зора“, София
12.15-12.30 Географска атрофия – патогенеза, мониториране, лечение, проф. д-р Хр. Видинова, ВМА, София
12.30-12.45 Предизвикателства в лечението на влажна МДСВ, доц. д-р Д. Колева, МУ-Пловдив
12.45-13.00 ОСТ при оптични неврити, оптични невропатии и субклинична лезия на зрителния нерв, проф.д-р С. Чернинкова, УМБАЛ „Александровска“

13.00-14.00 Работен обяд

14.00-16.30 СЕСИЯ 3: Катаракта, рефрактивна хирургия

14.00-14.10 Детска Катаракта, доц. д-р Н. Велева, УМБАЛ „Александровска“
14.10-14.20 Кога и как да оперираме катарактата в детска възраст, проф. д-р Ал. Оскар, УМБАЛ „Александровска“
14.20-14.35 Childhood cataract “To do or not to do”, Prof. Ahmed Assaf, Ain Shams University, Egypt
14.35-14.45 Постоперативни усложнения и рехабилитация след педиатрична катаракта, д-р Г. Филева, Очна Клиника „Св. Петка, Варна
14.45-14.55 Иновации в кераторефрактивната хирургия, д-р Т. Тасков, COБАЛ „Луксор“, Пловдив
14.55-15.00 Мениджмънт на пресбиопията, доц. д-р Д. Митова, Очна клиника „Св. Петка“, Варна
15.00-15.30 Фирмен симпозиум на Teleon

  • Teleon Surgical
  • Management of Presbyopia – EDOF the way to go, prof. Ahmed Assaf, Ain Shams University, Egypt

15.30-15.40 PresbyLASIK, д-р Д. Димитров, СБАЛОБ „Зора“, София
15.40-15.50 Компликации при хиперметропичен LASIK, доц. д-р Т. Митов, Очна клиника „Св. Петка“, Варна
15.50- 16.30 Симпозиум „Компликации при катарактална хирургия“ – How could this happen? Prof. Ahmed Assav, Ain Shams University, Egypt
Компликации при имплантация на Артизан и склерално-фиксирани IOL, доц. д-р Т. Митов, Очна клиника „Св. Петка“, Варна

16.30-17.00 Кафе пауза

17.00 – 18.30 Сесия 4: Кератоконус. Глаукома

17.00-17.15 Кератоконус при деца – поведение, д-р Ж. Борисова, Очна клиника „Св. Петка“, Варна
17.15-17.30 Избор на IOL при пациенти с високостепенни аберации, доц. д-р Д. Митова, Очна клиника „Св. Петка“, Варна
17.30-17.45 Комбинирани процедури при кератоконус, д-р П. Стойчева, Очна клиника „Св. Петка, Варна
17.45-18.00 Mалигнена глаукома след катарактална хирургия – рискови фактори, патогенеза, стратегии, доц. д-р М. Атанасов, МУ-Пловдив
18.00-18.15 Подход при много напреднала глаукома, проф. Б. Ангелов, МИ на МВР, София
18.15-18.30 Особености при педиатрична глаукома, доц. д-р Т. Митов, Очна клиника „Св. Петка, Варна

19.30 Официална вечеря, зала Романс

19 май 2024
09.00-12.00 Курс: Multimodal imaging – case-based interpretation

09.00-09.40 Глаукома, д-р Б. Самсонова
09.40-10.10 Кератоконус, д-р Ж. Борисова, доц. д-р Д. Митова
10.10-10.50 Диабет, д-р М. Славова, доц. д-р Д. Митова
10.50-11.30 AMD, д-р М. Литев, д-р К. Денева
11.30-12.00 Дискусия

12.00 Напускане на хотела и отпътуване

Организационният комитет запазва правото за промени в програмата.

Контакти: доц. д-р Даниела Митова, дм, член на УС на АКРХ, 0899915365, danimitova74@gmail.com,
По организационни въпроси: Николай Нинев, Хелт ПР, 0898674499, 0884993011, cataractcongress17@gmail.com

0895 44 82 01