google ad services - очно заболяване - лечение в очна клиника
Д-р Димитър Пасков

Д-р Димитър Пасков

Д-р Димитър Пасков

Д-р Димитър Пасков

 • Образование:
  Първа Средна Политехническа Гимназия – гр. Ямбол, випуск 1975 г.
  Медицински Университет – гр. Варна, випуск 1983 г.
 • Специализации:
  Спешна медицина SAMU – гр. Амиен (Франция)
  Основен курс – Анестезиология и реанимация; 1989г.
  Курс Анестезиология и реанимация ESSA – гр. София
 • Професионален опит:
  Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение (ОАРИЛ) – гр. Ямбол; 1983г.
  ОАРИЛ – Окръжна болница – гр. Варна ; 1986г.
  ОАРИЛ – Военно медицинска болница – гр. Варна
  Очна клиника “Св. Петка” – гр. Варна
 • Професионално членство:
  Български лекарски съюз
  Дружество на анестезиолозите в България
  Дружество на анестезиолозите – гр. Варна
 • Професионални интереси:
  Офталмоанестезия
  Амбулаторна анестезия
  Проблеми на следоперативно гадене и повръщане

0895 44 82 01