Facebook Pixel
Лечение на очни заболявания в очна клиника Св. Петка - Варна

Д-р Димитър Пасков

Д-р Димитър Пасков
Образование

Първа Средна Политехническа Гимназия – гр. Ямбол, випуск 1975 г.
Медицински Университет – гр. Варна, випуск 1983 г.

Специализации

Спешна медицина SAMU – гр. Амиен (Франция)
Основен курс – Анестезиология и реанимация; 1989г.
Курс Анестезиология и реанимация ESSA – гр. София

Професионален опит

Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение (ОАРИЛ) – гр. Ямбол; 1983г.
ОАРИЛ – Окръжна болница – гр. Варна ; 1986г.
ОАРИЛ – Военно медицинска болница – гр. Варна
Очна клиника “Св. Петка” – гр. Варна

Професионално членство

Български лекарски съюз
Дружество на анестезиолозите в България
Дружество на анестезиолозите – гр. Варна

Професионални интереси

Офталмоанестезия
Амбулаторна анестезия
Проблеми на следоперативно гадене и повръщане