Facebook Pixel
Лечение на очни заболявания в очна клиника Св. Петка - Варна

Д-р Галина Петрова

Д-р Галина Петрова
Образование

Трета Природо-математическа гимназия ”Акад. М. Попов” – гр. Варна, випуск 1995 г.
Медицински университет – гр. Варна, випуск 2001 г.
Докторант към катедра „Очни болести” МУ – гр. Варна от 2002 г.

Специализации

Офталмология към катедра „Очни болести” МУ – гр. Варна от 2002г. – 2006 г.
Hopital Universitaire Des Enfannts Reine Fabiola – гр. Брюксел, гр. Белгия – 2005 г. – офталмопедиатрия /страбология, ортоптика/
Участие в програма на ORBIS ”Да запазим детското зрение за деца в предучилищна и училищна възраст – 2006 г.
Курс Компютърна периметрия
Курс Ултразвукова диагностика на очните заболявания
Курс Флуоресцинова ангиография
Курс Диабетна ретинопатия
Курс Лазер лечение при пациенти с диабетна ретинопатия

Професионален опит

ДКЦ ”Св. Климентина” ЕООД – гр.Варна
Очна болница Варна
ДКЦ ”Чайка”ЕООД – гр. Варна – очен кабинет
АМЦСМП ”Света Петка” – Варна

Професионално членство

Български лекарски съюз
Североизточно дружество по офталмология
Съюз на офталмолозите в България
Българско дружество по офталмология
Асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия

Публикации

Рефрактивен бюлетин по офталмология

Професионални интереси

Детска офталмология
Контактни лещи