google ad services - очно заболяване - лечение в очна клиника
Д-р Галина Петрова

Д-р Галина Петрова

Д-р Галина Петрова

Д-р Галина Петрова

 • Образование:
  Трета Природо-математическа гимназия ”Акад. М. Попов” – гр. Варна, випуск 1995 г.
  Медицински университет – гр. Варна, випуск 2001 г.
  Докторант към катедра „Очни болести” МУ – гр. Варна от 2002 г.
 • Специализации:
  Офталмология към катедра „Очни болести” МУ – гр. Варна от 2002г. – 2006 г.
  Hopital Universitaire Des Enfannts Reine Fabiola – гр. Брюксел, гр. Белгия – 2005 г. – офталмопедиатрия /страбология, ортоптика/
  Участие в програма на ORBIS ”Да запазим детското зрение за деца в предучилищна и училищна възраст – 2006 г.
  Курс Компютърна периметрия
  Курс Ултразвукова диагностика на очните заболявания
  Курс Флуоресцинова ангиография
  Курс Диабетна ретинопатия
  Курс Лазер лечение при пациенти с диабетна ретинопатия
 • Професионален опит:
  ДКЦ ”Св. Климентина” ЕООД – гр.Варна
  Очна болница Варна
  ДКЦ ”Чайка”ЕООД – гр. Варна – очен кабинет
  АМЦСМП ”Света Петка” – Варна
 • Професионално членство:
  Български лекарски съюз
  Североизточно дружество по офталмология
  Съюз на офталмолозите в България
  Българско дружество по офталмология
  Асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия
 • Публикации:
  Рефрактивен бюлетин по офталмология
 • Професионални интереси:
  Детска офталмология
  Контактни лещи
 • ПРЕГЛЕЖДА В КЛИНИКАТА НИ НА АДРЕС:
  гр.Варна, ул.Иван Драсов 12 (прегледи НЗОК)

0895 44 82 01