google ad services - очно заболяване - лечение в очна клиника

Д-р Радосвет Ковачев

Д-р Радосвет Ковачев

Д-р Радосвет Ковачев

 • Образование:
  Хуманитарна гимназия”Константин Преславски” – гр.Варна, випуск 1997 г.
  Медицински Университет – гр. Варна, випуск 2003 г.
 • Специализации:
  Офталмология – към ОМЦ “Света Петка” и катедра “Очни болести” – гр. Варна (от 2005 – 2009 г.)
  Курс компютърна периметрия
  Курс ултразвукова диагностика на очните заболявания
  Курс флуоресцеинова ангиография
  Курс диабетна ретинопатия
  Курс лазертерапия на очните заболявания
  Курс хирургично лечение на глаукома
  Курс контактна корекция
 • Професионален опит:
  СБОБАЛ “Проф. Константинов” – гр. Варна
  Очна клиника “Св. Петка” – гр. Варна (от 2003 г.)
 • Професионално членство:
  Български лекарски съюз
  Българскo дружество по офталмология
  Североизточно дружество по офталмология
  Съюз на очните лекари в България
  Асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия
 • Професионални интереси:
  Рефрактивна хирургия
  Ретина