Facebook Pixel
Лечение на очни заболявания в очна клиника Св. Петка - Варна

Д-р Радосвет Ковачев

Д-р Радосвет Ковачев
Образование

Хуманитарна гимназия”Константин Преславски” – гр.Варна, випуск 1997 г.
Медицински Университет – гр. Варна, випуск 2003 г.

Специализации

Офталмология – към ОМЦ “Света Петка” и катедра “Очни болести” – гр. Варна (от 2005 – 2009 г.)
Курс компютърна периметрия
Курс ултразвукова диагностика на очните заболявания
Курс флуоресцеинова ангиография
Курс диабетна ретинопатия
Курс лазертерапия на очните заболявания
Курс хирургично лечение на глаукома
Курс контактна корекция

Професионален опит

СБОБАЛ “Проф. Константинов” – гр. Варна
Очна клиника “Св. Петка” – гр. Варна (от 2003 г.)

Професионално членство

Български лекарски съюз
Българскo дружество по офталмология
Североизточно дружество по офталмология
Съюз на очните лекари в България
Асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия

Професионални интереси

Рефрактивна хирургия
Ретина