Facebook Pixel
Очни заболявания от очна клиника Света Петка

Цени на медицински услуги

<h3 class="service__title" id="operacii">Операции</h3>

Основни изследвания

В Очна клиника „Света Петка“ се извършват всички видове прегледи

 • Основен преглед (без разширяване на зениците, с включени ARF, Тонометрия и Компютърна кератометрия)

  44 лв

 • Основен преглед (с разширяване на зениците, с включени ARF, Тонометрия и Компютърна кератометрия)

  50 лв

 • Консултация с доц. д – р Т.Митов, д.м. (без включени апаратни изследвания)

  40 лв.

 • Първичен преглед за лазерна корекция (с включени апаратни изследвания)

  140 лв.

<h3 class="service__title" id="operacii">Операции</h3>

Апаратни изследвания

Цената важи за едно око

 • ARF (компютърна рефрактометрия)

  3 лв.

 • Компютърна тонометрия

  3 лв.

 • Фундус биомикроскопия

  3 лв.

 • Компютърна кератометрия

  3 лв.

 • Ендотелиална микроскопия

  25 лв.

 • А ехография

  10 лв.

 • В ехография

  20 лв.

 • Изследване на контрастна чувствителност

  15 лв.

 • Ретинален лазер

  50 лв.

 • YAG лазер

  60 лв.

 • SLT (селективна лазер трабекулопластика)

  50 лв.

 • НRT (лазерна томография)

  50 лв.

 • Корнеална топография

  15 лв.

 • Wave Front Аберометрия

  25 лв.

 • ОСТ (оптична кохерентна томография)

  50 лв.

 • ФАГ(Флуоресцеинова ангиография) – цена за две очи

  90 лв.

 • 2RT - лазерно лечение на макулна дегенерация

  480 лв.

<h3 class="service__title" id="operacii">Операции</h3>

Други

 • Адаптация на контактни лещи (в зависимост от типа контактна леща)

  10 лв - 50 лв.

 • Манипулация (с медикамент)

  20 лв.

 • Денонощна крива

  20 лв.

 • Детска авторефрактометрия

  25 лв.

<h3 class="service__title" id="operacii">Операции</h3>

Операция на катаракта

Цената важи за едно око

 • Очна клиника „Света Петка“ – гр.Варна, има сключен договор с НЗОК за медицинска дейност по Амбулаторна процедура N 0A19 “Оперативно отстраняване на катаракта”. За здравноосигурените пациенти и пациенти с непрекъснати здравноосигурителни права сумата за операцията се поема от НЗОК. Пациентът заплаща само пакета консумативи за факоемулсификация, включващ и вътреочната леща, както следва:

 • Фако Хидрофобна леща с UV филтър и защита от заслепяване

  820 лв.

 • Фако Асферична мека леща

  1020 лв.

 • Фако Торична мека леща

  1700 лв.

 • Фако Мултифокална леща

  2000 лв.

 • Фако Акомодативна леща

  2500 лв.

 • Факична леща

  2500 лв.

 • Artisan вътреочна леща

  1200 лв.

 • Symfony вътреочна леща

  3000 лв.

 • За лица с прекъснати здравноосигурителни права или здравно неосигурени, цената за операция за катаракта се формира, като към сумата за пакета консумативи и вътреочна леща се заплаща и стойността на операцията

  470 лв.

<h3 class="service__title" id="operacii">Операции</h3>

Лазерни корекции

Цената важи за едно око

 • Терапевтичен Cross Linking

  500 лв.

 • Cross Linking

  800 лв.

 • Custom Cross Linking

  1200 лв.

 • Standard LASIK, LASEK, PTK, Trans PRK

  1175 лв.

 • Custom Vue LASIK (LASEK, Trans PRK)

  1565 лв.

 • Cross Linking Standard + Custom Vue Trans PRK

  1975 лв.

 • Custom Cross Linking + Custom Vue Trans PRK

  2375 лв.

 • PRESBYOPIC Custom Vue LASIK

  2350 лв.

<h3 class="service__title" id="operacii">Операции</h3>

Операции

Цената важи за едно око

 • Глаукома

  550 лв.

 • Птеригиум с пластика

  450 лв.

 • Витректомия

  1000 лв.

 • Пластична операция

  450 лв. - 800 лв.

 • Кератопластика

  3000 лв.

 • Интравитреално Anti VEGF (в зависимост от медикамента)

  300 лв - 2800 лв.

 • Субтеноново (депо кортизон)

  300 лв.

 • Отстраняване на конци

  50 лв.

 • Циклокриокоагулация

  180 лв

 • Обща анестезия

  150 лв.

 • Оглед

  180 лв.

 • Сондиране

  250 лв.

 • Страбизъм (два до четири мускула)

  800 лв.

След извършена медицинска услуга, пациентите  получават следната медицинска документация, което не се заплаща допълнително:

Медицинско заключение – документът се издава на всеки пациент, на който е извършен преглед, непосредствено след приключване на прегледа.

Рецепти за медикаменти, очила – ако има предписани медикаменти и/ или корекция с очила и/или контактни лещи, пациентът получава рецептата непосредствено след прегледа.

Епикриза – издава се до 1 (един) ден след изписването на пациента от лечебното заведение.

Поетапна епикриза – издава се при необходимост в  рамките на 3 (три) работни дни след преглед на пациента.

Болничен лист – издава се еднолично от лекуващия лекар или Специализираната лекарска консултативна комисия (ЛКК)  по Очни болести в период от деня на прегледа (операцията) до 3 (три) работни дни. Необходими документи за коректното му издаване: лична амбулаторна карта на пациента, точни данни на фирмата работодател и длъжност на пациента.

Дубликат на болничен лист – издава се в рамките на 3 (три) работни дни от постъпилото искане от страна на пациента.