google ad services - очно заболяване - лечение в очна клиника
Очни заболявания

Очни заболявания

Очни заболявания

Световната здравна организация оценява за 2002г наличието на 161 милиона хора с очни заболявания(2.6% от цялата популация). От тях 124 милиона (2%) имат намалено зрение и 37 милиона (0.6%) са напълно слепи. Водещите причини за увреждане на зрението са катаракта, некорегирана аметропия (късогледство, далекогледство, астигматизъм), глаукома, макулодистрофия. В световен мащаб значително повече хора от развиващите се страни страдат от увредено зрение като сред тях има много по-висок риск от развитие на слепота. В страните от Третия свят, където средната продължителност на живота е много по-ниска главните причини за зрителни нарушения са катаракта и водни паразити. Голяма част от засегнатите могат да възвърнат частично или напълно зрението си при правилно лечение.

Очни заболявания

0895 44 82 01