google ad services - очно заболяване - лечение в очна клиника

A unique new method for treating amblyopia (lazy eye) in children Eye Clinic “St. Petka” – Varna

A unique new method for treating amblyopia (lazy eye) in children Eye Clinic “St. Petka” – Varna

Амблиопията (лениво око) при децата е свързана с много причини. Най-честата е вродената разлика в оптиката на двете очи. Тя се лекува до шестата година от живота на детето. Нелекувано, това състояние оставя детето инвалид, тоест до края на живота си то остава с по-ниско зрение на едното око.

Лечението се базира на принципа здравото око да се затваря (запушва с обтуратор) и детето да гледа с ленивото око. Децата обаче не понасят това да се елиминира зрящото око, защото постоянно ползват него.

В Очна клиника “Света Петка” използват патентованите в САЩ очила на д-р Левингер от Израел. Това са очила с необходимата оптика за детето. Стъклата обаче са снабдени с течни кристали, които по електронен път блокират оптиката на стъклото за през интервал от 50 секунди. Детето не забелязва това блокиране на здравото око и автоматично гледа с “ленивото”.

Така не се налага използването на превръзка или обтуратор на здравото око, което детето сваля, или се опитва да гледа над очилата.

Това изобретение е вече изпробвано в САЩ и Израел.

Очна клиника “Света Петка” внедрява този единствен по рода си метод сред своите малки пациенти от три месеца.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

18 + three =