Facebook Pixel
Лечение на очни заболявания в очна клиника Св. Петка - Варна

Д-р Калояна Маринова

Д-р Калояна Маринова
Образование

ПМГ „Екзарх Антим I“ – гр.Видин, випуск 2002г.
Медицински университет - гр. София, випуск 2008г.
Медицински университет - гр. Варна, специализация „Очни болести“ – 2013г.

Специализации

Курс „Лазер терапия на очни заболявания“
Курс „Флуоресцеинова ангиография“
Курс „Основи на контактната корекция“
Курс „Глаукома“ - Европейска глаукомна асоциация – гр.Женева, Швейцария

Професионален опит

Очна клиника „Света Петка“ – гр.Варна (от 2009г.)

Професионално членство

Български лекарски съюз
Българско дружество по офталмология
Асоциацията по катарактална и рефрактивна хирургия

Професионални интереси

Офталмопедиатрия
Глаукома