Facebook Pixel
Лечение на очни заболявания в очна клиника Св. Петка - Варна

Д-р Мартин Литев

Д-р Мартин Литев
Образование

Английска езикова гимназия – гр. Разград, випуск 1997 г.
Медицински Университет – гр. Варна, випуск 2003 г.

Специализации

Офталмология – към ОМЦ “Света Петка” и катедра “Очни болести” – гр. Варна (от 2005 – 2009 г.)
Курс Компютърна периметрия
Курс Ултразвукова диагностика на очните заболявания
Курс Флуоресцеинова ангиография
Курс Диабетна ретинопатия
Курс Лазертерапия на очните заболявания
Курс Хирургично лечение на глаукома
Семинар Клиникофармакологични проучвания

Професионален опит

Очен кабинет към МБАЛ – гр. Кубрат
Очно отделение – МБАЛ “Св. Иван Рилски” гр. Разград
Очна клиника “Св. Петка” – гр. Варна (от 2003 г.)

Професионално членство

Български лекарски съюз
Българскo дружество по офталмология
Североизточно дружество по офталмология
Съюз на очните лекари в България
Асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия

Професионални интереси

Специализант на Очна клиника “Св. Петка” – гр. Варна