Facebook Pixel
Лечение на очни заболявания в очна клиника Св. Петка - Варна

Д-р Ева Ервантян

Д-р Ева Ервантян
Образование

СОУ „Св. Константин Кирил Философ“ - гр.Русе, випуск 2006г.
Медицински университет - гр. Варна, випуск 2014г.
Медицински университет - гр. Варна, специализация „Очни болести“ – 2019г.

Специализации

Курс „Диагностика и лечение на глаукома“ - гр.Майнц (Германия), 2017г.
Курс „Приложение на лазерите в офталмологията“ - ВМА – гр.София.
Курс „Флуоресцеинова ангиография“ - ВМА – гр. София.

Професионален опит

Очна клиника „Света Петка“ – гр.Варна (от 2014г.)

Професионално членство

Български лекарски съюз
Българско дружество на офталмолозите
Асоциацията по катарактална и рефрактивна хирургия

Професионални интереси

Глаукома
Лазер терапия в офталмологията
Ретинални заболявания