google ad services - очно заболяване - лечение в очна клиника
Д-р Красимира Денева

Д-р Красимира Денева

Д-р Красимира Денева

Д-р Красимира Денева

 • Образование:
  Специализация по офталмология от април 2002 до май 2006
  Специалист по офталмология – Медицински университет – гр. Варна, випуск 1997 г., Магистър – лекар
  Трета Природо-математическа гимназия ”Акад. М. Попов” - гр. Варна, випуск 1991 г.
 • Специализации:
  Специализация по офталмология от април 2002 до май 2006 г.
  Участие в програмата на ORBIS 13-24 юни 2005 г.
  Участие в профилактика на детското зрение – страбология и ортоптика 21-23 февруари 2005 г.
  Курс – Флуоресцеинова ангиография в офталмологията
  Курс “Компютъризирана автоматична периметрия”
  Курс „Факоемулсификация – показания, машини,техники”, курс по лазер лечение при пациенти с диабетна ретинопатия
  Курс “Ехография в офталмологията”
 • Професионален опит:
  Лекар към ЕТ АИППМП „Д-р Владимирова”от април 2003 г. до май 2006 г.
  Лекар – ординатор в ЦСМП гр. Варна от месец ноември 1997 г. до август 2002 г.
 • Професионално членство:
  Български лекарски съюз
  Българско дружество по офталмология
  Асоциация по катарактна и рефрактивна хирургия
 • Професионални интереси:
  Офталмопедиатрия
 • ПРЕГЛЕЖДА В КЛИНИКАТА НИ НА АДРЕС:
  гр.Варна, ул.Проф. д-р Георги Георгиев 4

0895 44 82 01