Facebook Pixel
Лечение на очни заболявания в очна клиника Св. Петка - Варна

Д-р Красимира Денева

Д-р Красимира Денева
Образование

Специализация по офталмология от април 2002 до май 2006
Специалист по офталмология – Медицински университет – гр. Варна, випуск 1997 г., Магистър – лекар
Трета Природо-математическа гимназия ”Акад. М. Попов” - гр. Варна, випуск 1991 г.

Специализации

Специализация по офталмология от април 2002 до май 2006 г.
Участие в програмата на ORBIS 13-24 юни 2005 г.
Участие в профилактика на детското зрение – страбология и ортоптика 21-23 февруари 2005 г.
Курс – Флуоресцеинова ангиография в офталмологията
Курс “Компютъризирана автоматична периметрия”
Курс „Факоемулсификация – показания, машини,техники”, курс по лазер лечение при пациенти с диабетна ретинопатия
Курс “Ехография в офталмологията”

Професионален опит

Лекар към ЕТ АИППМП „Д-р Владимирова”от април 2003 г. до май 2006 г.
Лекар – ординатор в ЦСМП гр. Варна от месец ноември 1997 г. до август 2002 г.

Професионално членство

Български лекарски съюз
Българско дружество по офталмология
Асоциация по катарактна и рефрактивна хирургия

Професионални интереси

Офталмопедиатрия