Facebook Pixel
Лечение на очни заболявания в очна клиника Св. Петка - Варна

Д-р Мирослава Николова

Д-р Мирослава Николова
Образование

Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ – гр. Варна, випуск 2009 г.
Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов – гр. Варна, випуск 2015г.

Специализации

Едномесечен стаж в Очно отделение на Университетска болница - Başkent University Hastanesi - гр. Анкара (Турция)- 2014г.
Стаж по програма Еразъм – гр.Варшава (Полша)
Специализация по Очни болести към Медицински Университет – гр. Варна, 2021г.
Курс Флуоресцеинова ангиография
Курс Лазерлечение

Професионален опит

Очна клиника “Св. Петка” – гр. Варна (от 2015г.)

Професионално членство

Български лекарски съюз
Българско дружество по офталмология
Асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия
Euretina

Професионални интереси

Ретина
Лазер терапия при диабет
Глаукома
Катаракта