google ad services - очно заболяване - лечение в очна клиника
Рефрактивни проблеми

Рефрактивни проблеми

Рефрактивни проблеми

Миопия

Миопия е медицинския термин за „късогледство“: състояние при което очите виждат добре близки обекти, но не и далечни. Високостепенното късогледство често е наследствено заболяване. Късогледството обикновено се появява във възрастта между 8 и 12 години. То нараства с растежа на детето, като достига постоянна стойност около 18-20-годишна възраст с приключване растежа на организма. Рядко нараства при зрели хора. По изключение, при усилено четене, работа с компютър, диета може да се създаде илюзия за развитие на късогледство. Късогледото око има по-дълга очна ябълка от нормалното око, което е причина светлината да се фокусира пред ретината, а не върху нея, което създава замъглено изображение. Късогледството може да се коригира с очила или контактни лещи. Ексимернияt лазер е средство за пълно премахване на късогледството. За тази процедура са подходящи пациенти, навършили 18 години, при които късогледството е спряло да нараства

Хиперметропия

Хиперметропията (далекогледство) е състояние противоположно на късогледството. Далекогледото око вижда далечните обекти по-добре отколкото близките. Без участието на фокусиращите си механизми (акомодация) обаче, далекогледото око не фокусира добре нито далечни, нито близки обекти. При него очната ябълка е по-къса от нормалното око, поради което светлината се фокусира зад ретината, причинявайки възприемането на замъглено изображение. Далекогледството може да се коригира с очила или контактни лещи. С помощта на ексимерния лазер е възможна пълна корекция на далекогледство до + 6 диоптъра.

Астигматизъм

Астигматизмът е състояние, при което роговицата на окото не е съвършено гладка и сферична и пречупва различно светлината в различните си меридиани. Поради това светлинните лъчи не могат да се фокусират в една точка и върху ретината се получава замъглено изображение. Астигматизмът се коригира с очила и контактни лещи, както и с ексимерен лазер.

Пресбиопия

Пресбиопията е състояние, свързано с възрастта, дължащо се на намаляване на способността на очите да фокусират на близка дистанция (“умора“ на фокусиращите механизми). Това състояние се проявява обикновено около 40-45-годишна възраст и налага използването на очила за четене при хора, които никога досега не са носили очила. При късогледите хора се налага сваляне на очилата при близка работа. Пресбиопията настъпва по-рано при далекогледите очи.

back_btn

0895 44 82 01