Facebook Pixel
Глаукома - очни заболявания

Новини

 1. 15 ноември 2021
  Новини свързани с очни заболявания и начини за лечение - КОНКУРС ЗА ДВЕ ЩАТНИ БРОЙКИ НА ДЛЪЖНОСТ „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ“
  КОНКУРС ЗА ДВЕ ЩАТНИ БРОЙКИ НА ДЛЪЖНОСТ „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ“

   О Б Я В А

  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДВЕ ЩАТНИ БРОЙКИ НА ДЛЪЖНОСТ „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ“

   

  АМЦСМП-ОЧНА КЛИНИКА СВЕТА ПЕТКА АД търси да назначи двама служители на длъжност „Лекар, специализант по очни болести“. 

  Описание на позицията:

  • Лекарят предоставя медицинска помощ на пациенти, като прилага правилата за добра медицинска практика;
  • Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност, под контрола на лекар офталмолог;
  • Организира консултации на пациенти с други лекари специалисти;
  • Снема анамнеза по данни на пациента и предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента на лекаря специалист;
  • Води частична медицинска документация;
  • Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
  • Полага грижи за квалификацията си;
  • Усвоява теоретични и практични умения съгласно индивидуалния план за специализация;
  • Изпълнява други задължения, възложени от ръководителя на специализацията и ръководителя на лечебното заведение, свързани с работата му.

   

  Изисквания:

  • Висше медицинско образование по специалност Медицина;
  • компютърна грамотност;
  • добри комуникативни умения;
  • лични качества: сръчност, точност, прецизност, търпение, спокойствие;

   

  Кандидатите следва да представят следните документи:

  • Автобиография;
  • Копие на диплома за Висше образование по специалността Медицина;
  • Копие на Удостоверение за членство в БЛС.

   

  Документите на кандидатите следва да бъдат изпратени до 02.01.2022г. на e-mail: eyeclinic@st-petka-eyeclinic.bg.

  Кандидати, чиито документи не са подадени по описания ред и в срок, няма да се разглеждат.

   

  Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на 07.01.2022г. от 14:00ч. в сградата на „Очна клиника Света Петка“АД с адрес гр. Варна, ул. Проф. д-р Георги Георгиев 4. Оценяването на кандидатите ще бъде на база писмен тест с въпроси от областта на Офталмологията и събеседване, като комисията оценява кандидата и го подрежда в общото класиране.

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  twelve − 4 =