google ad services - очно заболяване - лечение в очна клиника

КОНКУРС ЗА ДВЕ ЩАТНИ БРОЙКИ НА ДЛЪЖНОСТ „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ“

КОНКУРС ЗА ДВЕ ЩАТНИ БРОЙКИ НА ДЛЪЖНОСТ „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ“

 О Б Я В А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДВЕ ЩАТНИ БРОЙКИ НА ДЛЪЖНОСТ „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ“

 

АМЦСМП-ОЧНА КЛИНИКА СВЕТА ПЕТКА АД търси да назначи двама служители на длъжност „Лекар, специализант по очни болести“. 

Описание на позицията:

 • Лекарят предоставя медицинска помощ на пациенти, като прилага правилата за добра медицинска практика;
 • Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност, под контрола на лекар офталмолог;
 • Организира консултации на пациенти с други лекари специалисти;
 • Снема анамнеза по данни на пациента и предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента на лекаря специалист;
 • Води частична медицинска документация;
 • Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
 • Полага грижи за квалификацията си;
 • Усвоява теоретични и практични умения съгласно индивидуалния план за специализация;
 • Изпълнява други задължения, възложени от ръководителя на специализацията и ръководителя на лечебното заведение, свързани с работата му.

 

Изисквания:

 • Висше медицинско образование по специалност Медицина;
 • компютърна грамотност;
 • добри комуникативни умения;
 • лични качества: сръчност, точност, прецизност, търпение, спокойствие;

 

Кандидатите следва да представят следните документи:

 • Автобиография;
 • Копие на диплома за Висше образование по специалността Медицина;
 • Копие на Удостоверение за членство в БЛС.

 

Документите на кандидатите следва да бъдат изпратени до 02.01.2022г. на e-mail: eyeclinic@st-petka-eyeclinic.bg.

Кандидати, чиито документи не са подадени по описания ред и в срок, няма да се разглеждат.

 

Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на 07.01.2022г. от 14:00ч. в сградата на „Очна клиника Света Петка“АД с адрес гр. Варна, ул. Проф. д-р Георги Георгиев 4. Оценяването на кандидатите ще бъде на база писмен тест с въпроси от областта на Офталмологията и събеседване, като комисията оценява кандидата и го подрежда в общото класиране.

Вашият коментар

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

This field is required.

Можете да използвате тези <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

five × five =