google ad services - очно заболяване - лечение в очна клиника
ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДВЕ ЩАТНИ БРОЙКИ НА ДЛЪЖНОСТ „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ“

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДВЕ ЩАТНИ БРОЙКИ НА ДЛЪЖНОСТ „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ“

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДВЕ ЩАТНИ БРОЙКИ НА ДЛЪЖНОСТ „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ“

АМЦСМП-ОЧНА КЛИНИКА СВЕТА ПЕТКА АД търси да назначи двама служители на длъжност „Лекар, специализант по Очни болести“.

 

Описание на позицията:

 • Лекарят предоставя медицинска помощ на пациенти, като прилага правилата за добра медицинска практика;
 • Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност, под контрола на лекар офталмолог;
 • Организира консултации на пациенти с други лекари специалисти;
 • Снема анамнеза по данни на пациента и предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента на лекаря специалист;
 • Води частична медицинска документация;
 • Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
 • Полага грижи за квалификацията си;
 • Усвоява теоретични и практични умения съгласно индивидуалния план за специализация;
 • Изпълнява други задължения, възложени от ръководителя на специализацията и ръководителя на лечебното заведение, свързани с работата му.

Изисквания:

 • висше медицинско образование по специалност Медицина;
 • компютърна грамотност;
 • добри комуникативни умения;
 • лични качества: сръчност, точност, прецизност, търпение, спокойствие;

 

Кандидатите следва да представят следните документи:

 • автобиография;
 • копие на диплома за Висше образование по специалността Медицина;
 • копие на Удостоверение за членство в БЛС.

 

Документите на кандидатите следва да бъдат изпратени на e-mail: eyeclinic@st-petka-eyeclinic.bg  до 23.10.2020г.

Кандидати, чиито документи не са подадени по описания ред и в срок, няма да се разглеждат.

 

Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на 30.10.2020г. от 14:00ч. в сградата на „Очна клиника Света Петка“АД с адрес гр. Варна, ул. Проф. д-р Георги Георгиев 4. Оценяването на кандидатите ще бъде на база писмен тест с въпроси от областта на Офталмологията и събеседване, като комисията оценява кандидата и го подрежда в общото класиране.

 

 

доц.д-р Тошо Митов д.м.,

            управител

Вашият коментар

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

This field is required.

Можете да използвате тези <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

ten − 8 =

0895 44 82 01